Projecten

Offshore projecten

Constructies, Leidingwerk en apparatenbouw ten behoeve van offshore.

Zeebodemonderzoek

Verscheidene soorten bodemmonsternemers zijn verkrijgbaar.

Lassen

Diverse projecten